Návratnost

Úspora energií je jedním z mála možností, jak snížit celkové náklady na bydlení. Na některé položky ale těžko sáhneme, jako je například nájem a režijní poplatky třeba za výtah, domovníka apod. Jednou z mála možností a tou nejvýznamnější, je úspora energií. Tady se dají snížit skutečně viditelně, resp. citelně.

B250D82DC6C0DE5D28C53FDAF5F5BMaximální úspora je netopit vůbec, ale to asi nejde, protože ne všichni v rodině by k tomu přistoupili. Nezbývá nám nic jiného, než zvolit jiný postup. Pokud chceme ušetřit bez toho, že bychom měli v bytě nižší teplotu, musíme vsadit buď na jiná topidla, cože mnohdy nejde, nebo na tepelnou izolaci.

Každá trocha tepla uniklá do atmosféry nebo do země, jsou naše peníze. Podle měření i zkušeností největší únik tepla přes nekvalitní a zastaralé zasklení oken a kolem nich. Prostup, jinak únik, tepla okny je největší u zasklení se součinitelem prostupu tepla do Ug = 2,8W/m2K. Takto zasklená okna je proto vhodné nahradit kvalitnějším sklem se součinitelem prostupu tepla až Ug = 0,3W/m2K.

frozen-window-wallpapers_7624_1920x1200195Velký význam při zateplení se musí dát výběru správných oken. Zkušenosti ukazují, že jen při výměně oken dojdeme na energetickou úsporu od 12% u plastových oken s dvojskly až po 20% s trojskly a kvalitním rámem. Výběr oken by také měl záviset na orientaci oken, zda nejsou na severní či západní straně objektu. Na těchto chladnějších stranách se mají používat okna se selektivními vrstvami na sklech pro jejich větší tepelný odpor proti ochlazování. Na druhé straně u oken na jih či východ, bychom raději doporučovali okna se super čirým sklem. Tato skla vlivem průsvitu slunečního UV záření ohřívají vnitřní prostory, na které záření dopadá, a tím se dále ušetří náklady na vytápění.

Jedním z hlavních prvků, které mají na průchod tepla vliv, jsou distanční rámečky a dalších komponenty oken, jako jsou profily a kvalita kování. Proto je nutné vybírat k zateplení skutečné odborníky a zejména od výrobců, kteří na území České republiky okna nejen vyrábí, ale také vyměňují.

Zateplování oken s úsporou 20% nákladů.