Měření termokamerou

Měření prostupů teplot je důležitým prvkem při jakémkoliv zateplování domu nebo jiného objektu. Odborně se tomu říká termografie. Ta nám umožňuje stanovit tepelně technické vlastnosti obvodových plášťů budov a používá se jí i při zjišťování skrytých vad staveb.

TermokameraNa měření používáme termokameru FLUKE Ti25 s rozlišením snímače 160 x 120 tepelných bodů a dále s možností současného snímkování termo a digitální fotografie. Termokamerou se dá pomocí bodového snímání tepla, a při určení míst v obvodovém plášti, zjistit přesně místa, kde dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám. Tak se dají odhalit místa, kde ze stavby uniká nejvíc teplo, takže jde například o tzv. tepelné mosty. Těmito mosty se rozumí třeba přechodová místa mezi horní hranou stěny a stropem, mezi základovou deskou a stěnami apod. Zkrátka jde o místa, která byla při stavbě špatně provedena, což se jen prostým okem ale odhalit nedá. Termokamera ale zjistí i další úniky, třeba okny, dveřmi, střechou a podobně.

snimek2Termokamera tak nabízí rychlý a bezkontaktní průzkum rozložení teplot na povrchu různých stavebních konstrukcí, například kvalitu zateplení tím, že budovu změříme před započetím prací a pak i po jejich skončení.

Výsledným produktem termografie jsou snímky, které se vyhodnotí a tak lze zájemci snadno poradit, jak různé úniky efektivně vyřešit. Termokamera nenabízí ale návrhy na technická řešení, pouze může poradit s tím, kde jsou zateplovací práce nejnutnější a jaké by měly být na tyto práce požadavky.

snimek1Investice vložená do termografie, i když nejde o žádné horentní sumy, se stavebníkům brzy vrátí např. v tom, že práce budou provedeny ve vysoké kvalitě a tím se dosáhne maximálních úspor.

Měření termokamerou provádíme po celé republice. Věříme, že vám tak můžeme pomoci s projektem na zateplení vašeho domu, aby byl efekt co nejvyšší. Jak jsme dále uvedli, můžete termokameru použít i po zateplení domu a případně požadovat od stavební firmy opravy. Chyby totiž kamera odhalí velmi jednoduše.

Zateplování oken s úsporou 20% nákladů.