Dvojskla vs troskla

Při zateplení oken se dostáváme do dilematu, jaké zasklení nejlépe zvolit. Hlavní otázkou, když pomineme materiál rámů, kde je na výběr většinou dřevo nebo plast, je počet skel. Jde tu o to, zda zvolíme, dvoj nebo trojsklo.

foto3Izolační dvojsklo je složeno ze dvou jednoduchých tabulí skla, mezi které je vložen distanční rámeček. Ten může být různě široký, ale je do něho uložen vysoušecí prostředek silikagel. Ten má za úkol absorbovat případné vodní páry z mezi skelního prostoru.

Po obvodu izolačního dvojskla a rámečku bývá pružný tmel butyl, který meziskelní prostor utěsňuje a brání případnému pronikání vlhkosti. Systém vypadá sice jednoduše, ale kombinací mezi různými sílami skel a šířkou distančního rámečku lze docílit odlišných tepelně i hlukově izolačních vlastností.

5_ sklo do křídlaIzolační dvojskla se mohou také dodávat v úpravě protisluneční, bezpečnostní, hlukově-izolační, samo čistící a další. Výběr je veliký, takže záleží na každém požadavku zákazníka. Izolační dvojsklo lze použít také k přesklení dřevěných špaldových oken nebo k přesklení plastových oken a eurooken. Koeficient prostupu tepla u dvojskel se udává v rozmezí 0,9 až 1,3 W/m2K.

 

foto1aIzolační trojsklo je kombinace složená ze tří jednoduchých tabulí skla. Jde o stejný princip, jak jsou vyráběna izolační dvojskla. Obdobně lze tato izolační trojskla použít i pro přesklení plastových oken nebo přesklení eurooken. Rámy k této operaci však musí být pro izolační trojsklo přizpůsobeny. V některých případech lze výměnou zasklívacích lišt vložit izolační trojsklo i do původních oken s izolačním dvojsklem, kde je tepelná izolace nedostačující. Koeficient prostupu tepla se udává mezi 0,6 a 0,3 W/m2K, to znamená, že proti dvojsklu je prostupnost značně nižší, tedy má izolační vlastnosti v některých případech až 3 krát vyšší.

 

Zateplování oken s úsporou 20% nákladů.