Montáž

Nejdříve si řekněme něco o postupu montáže pomocí PVC profilu. V první fázi se změří míry pro nové izolační dvojsklo bez vyjmutí okenního křídla z rámu. Dvojsklo vyrobené moderní technologií u renomovaného výrobce na dílně se opláští plastovými lištami a připraví k montáži. Je možné také zasklívat bez plastových lišt pomocí dřevěných lišt nebo tmelením.

raindropwindow-318199Následuje samotná montáž u zákazníka. Vyjme se vnější okenní křídlo a přenese na místo, kde se bude provádět vlastní montáž izolačního dvojskla. Je potřeba vyříznout staré jednoduché sklo z okenního křídla. Do připraveného okenního křídla se zasune opláštěné izolační sklo. Odklopí se krycí lišta profilu, vloží se nová, např. hliníková okapnice. Je důležité zkontrolovat usazení skla v okenním křídle. Montáž pokračuje přišroubováním usazeného celku izolačního skla do okenního křídla. Dalším krokem je nanesení silikonového těsnění po celém obvodu okenního křídla. Na závěr pracovního postupu se zatmelí vnější obvod plastového rámečku na okenním křídle z obou stran.

foto4

Jiný pracovní postup je u plastových oken, Eurooken. Opět je třeba změřit sklo pro výrobu nového, jak si přeje zákazník. Po celém obvodu křídla se odstraní zasklívací lišty a vyjme se staré sklo z rámu křídla. Zasklívacími podložkami se pak vymezí prostor pro usazení nového skla. Toto nové sklo se upevní původními zasklívacími lištami a na závěr se seřídí okno tak, tak aby bylo plně funkční.

 

36

Plastová okna stará pět nebo deset let jsou z hlediska tepelně-izolační vlastnosti nedostatečná. Chceme-li však stále šetřit náklady na energie, a už nechceme měnit tato okna za nová, může zvolit přesklení, tedy výměnu skla. Dodatečně lze také přesklít i starší okna dřevěná, například zdvojená či špaletová okna. Lze přesklít i střešní okna. Správně zvoleným zasklením ušetříte peníze za energie, ale vyřeší i rosení oken.

 

Zateplování oken s úsporou 20% nákladů.